Tuesday, May 28, 2024

అన్నమయ్య కీర్తనలు : నీవు దేవుడవు

రాగం : సింధు భైరవి

నీవు దేవుడవు నేనొక జీవుడ
యీ విధి నిద్దరి కెంతంతరువు|| ||నీవు దేవుడవు||

పొడమిన జగములు పెట్టెడి జగములు
గుడిగదదొనె మీరోమ కూపముల
యెడయక నీ రూపమేమని ధ్యానింతు
అడిరి మీవాడ నేననుటే కాక|| ||నీవు దేవుడవు||

మునుపటి బ్రహ్మలు ముందరి బ్రహ్‌మ లు
మొన సి మీ నాభిని మొలచేరు
ఘనుడవు ని న్నేగతి నే తెలిసెద
అనువుగ మిము శరణనుటే కాక|| ||నీవు దేవుడవు||

- Advertisement -

సహజానందమగు సంసారానంద-
మిహము పరముగా నిచ్చేవు
అహిపతి శ్రీ వేంకటాధిప నీకృప
మహిలో సేవించి మనుటే కాక|| ||నీవు దేవుడవు||

Advertisement

తాజా వార్తలు

Advertisement