Friday, May 27, 2022
Homeభక్తిప్రభ

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్‌ 01 2సార్లుప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్‌ సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పర...

ఆరోగ్య ప్రదాత.. శ్రీ ధన్వంతరి శ్లోకం (ఆడియోతో..)

నమామి ధన్వంతరి మాదిదేవంసురాసురైర్వందిత పాదపద్మం లోకేజరారుగ్భయ మృత్యునాశంధాతారమీశం వివిధౌషధీనాం.. - లంకే రామగోపాల్‌

శివ పంచాక్షరీ స్తోత్రం (ఆడియోతో..)

నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయభస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయనిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయతస్మై 'న' కారాయ నమ: శివాయ 1 మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయనందీశ్వ...

అన్న‌మ‌య్య సంకీర్త‌న‌లు

రాగం : హంసానంది అన్నమయ్య కీర్తనలు : ఇతర మెరుగగతి ప|| ఇతర మెరుగగతి ఇదియె శరణ్యముసతత పూర్ణునికి శరణ్యము || ఇతర || చ|| సర్వలోకముల సాక...

గజేంద్ర మోక్షణము (శ్లోకద్వయమ్‌..) – జీవా గురుకులం (ఆడియోతో)…

శ్లో|| గ్రాహగ్రస్తే గజేంద్రే రుదతి సరభసం తార్యక్షమారుహ్య ధావన్‌వ్యాఘూర్ణన్‌ మాల్యభూషా వసన పరికరో మేఘ గంభీర ఘోష:ఆబిభ్రాణో రంథాంగం శరమసి ...

నేటి మంచిమాట : జ్యోతిర్గమయ (ఆడియోతో…)

25. ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తి ఇతరులను తనవెంట నడిపంపజేసే నాయకుడు అవుతాడు....శ్రీమాన్‌ రంగరాజన్‌, చిలుకూరువాయిస్‌ ఓవర్‌ : గూడూరు శ్రీలక్ష...

శ్రీ షిరిడి సాయినాధుని మ‌ధ్యాహ్నహార‌తి…

 శ్రీ షిరిడి సాయినాధుని మ‌ధ్యాహ్న హార‌తి 12.00 శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహరాజ్‌ కీ జై ఘేఉని పంచారతీ కరూ బాబాన్సీ ఆరతీకర...

నేటికోసం శుభ సంకల్పం (ఆడియోతో…)

20. బుద్ధి అనే కళ్ళాన్ని పరమాత్మ చేతిలో పెడితేజీవితమనే రథం సురక్షితంగా ముందుకు సాగుతుంది.... బ్రహ్మాకుమారీస్‌వాయిస్‌ ఓవర్‌ : గూడూరు శ్ర...

ధర్మం – మర్మం : మన పుణ్యభూమి – పుణ్యతీర్థములు (ఆడియోతో…)

మన పుణ్యభూమి - పుణ్యతీర్థముల గూర్చి శ్రీమాన్‌ డాక్టర్‌ కందాడై రామానుజాచార్యుల వారి వివరణ బ్రహ్మపురాణంలోని గౌతమీ ఖండంలో వశిష్ఠాది మహర...

శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి ధ్యాన శ్లోకములు ( ఆడియోతో..)

సత్యవ్రతం సత్యపరం త్రిసత్యం |సత్యస్య యోనిం నిహితంచ సత్యే ||సత్యస్య సత్యమ్‌ ఋత సత్య నేత్రం |సత్యాత్మకం త్వాం శరణం ప్రసన్నా: || ధ్వాయే...

గీతాసారం… (ఆడియోతో…)

అధ్యాయం 3, శ్లోకం 2121యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ:తత్తదేవేతరో జన: |స యత్ప్రమాణం కురుతేలోకస్తదనువర్తతే || అర్థము : శ్రేష్ఠులైన మహనీయులు చేసే క...

పంచాయుధ స్తోత్రము (ఆడియోతో..)

స్ఫురత్‌ సహస్రార శిఖా తితీవ్రంసుదర్శనం భాస్కర కోటి తుల్యమ్‌|సురద్విషాం ప్రాణవినాశి విష్ణో:చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే|| తాత్పర్యము : ర...
- Advertisment -

తాజా వార్తలు

- Advertisment -