Tuesday, September 28, 2021
Homeభక్తిప్రభ

శ్రీమన్నారాయణుని అవతారాలలోని ఆంతర్యం

శ్రీమన్నారాయణుడు జగత్తును సృష్టించాలి అనుకున్నప్పుడు రజోగుణాన్ని తీసుకొని బ్రహ్మ అన్న నామంతో సృష్టి చేస్తాడు. రక్షించాలి అనుకున్నప్పుడు...

శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి ధ్యాన శ్లోకములు ( ఆడియోతో..)

సత్యవ్రతం సత్యపరం త్రిసత్యం |సత్యస్య యోనిం నిహితంచ సత్యే ||సత్యస్య సత్యమ్‌ ఋత సత్య నేత్రం |సత్యాత్మకం త్వాం శరణం ప్రసన్నా: || ధ్వాయే...

గీతాసారం… (ఆడియోతో…)

అధ్యాయం 18, శ్లోకం 7373.అర్జున ఉవాచనష్టో మోహ: స్మృతిర్లబ్ధాత్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత |స్థితోస్మి గతసందేహ:కరిష్యే వ చనం తవ || తాత్పర్యము...

పంచాయుధ స్తోత్రము (ఆడియోతో..)

స్ఫురత్‌ సహస్రార శిఖా తితీవ్రంసుదర్శనం భాస్కర కోటి తుల్యమ్‌|సురద్విషాం ప్రాణవినాశి విష్ణో:చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే|| తాత్పర్యము : ర...

హనుమాన్‌ చాలీసా

శ్రీ గురుచరణ సరోజరజనిజమన ముకుర సుధారి వరణౌ రఘువర విమల యశ జో ధాయక ఫల చారీ బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరైపవన కుమార్‌ బల బుద్ధి విద్యా దేహు మొహి ...

మాండుక్యోపనిషత్‌ : జీవా గురుకులం వారి సౌజన్యంతో… (ఆడియోతో…)

ఓం భద్రం కర్ణేభి: శృణుయామ దేవా: భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రా |స్థిరైరంగైస్తుష్టువాగ్‌ం సస్తనూభి:| వ్యశేమ దేవహితం యుదాయు: |స్వస్తి న ఇంద్ర...

జన్మనక్షత్ర పాదమును బట్టి శ్రీవిష్ణు సహస్త్రనామ స్తోత్ర పారాయణం…

( జన్మ నక్షత్ర పాదమును బట్టి శ్లోకము పైన తెలిపిన ప్రకారము ఆ శ్లోకమును 108 సార్లు పారాయణము చేయవలెను) హరిః ఓమ్..అశ్వని 1వ పాదంవిశ్వం విష్ణ...

నేటి రాశి ప్రభ (28-9-2021)

మేషంఅనుకున్న పనులు ముందుకు సాగవు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. దైవదర్శనాలు. అనారోగ్యం, వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. ...

నేటి కాలచక్రం (28-9-2021)

మంగళవారం (28-9-2021)సంవత్సరం : శ్రీ ప్లవనామ సంవత్సరంమాసం : భాద్రపద మాసం, బహుళపక్షంవర్షఋతువు, దక్షిణాయనంతిధి : సప్తమి మధ్యాహ్నం 2.10నక్షత్రం...

సూర్యనమస్కారాలు (12 ఆసనాలు..)

1) ప్రణామాసనము నేలపై నిటారుగా సూర్యునకు ఎదురుగా (తూర్పుదిక్కుగా) నిలబడాలి. రెండు చేతులు జోడించి హృదయంపై ఆన్చి నమస్కారం చేయాలి. ఉచ్ఛ్...

శ్రీ షిరిడి సాయినాధుని కాకడ హార‌తి

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై జోడూనియా కరచరణీ ఠేవిలా మాథాపరిసావీ వినంతీ మాఝీ పండరీనాథా అసోనసో భావ ఆలో తుఝి ఆఠాయాకృపా...

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్‌ 01 2సార్లుప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్‌ సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పర...
- Advertisment -

తాజా వార్తలు

- Advertisment -
Prabha News