Sunday, December 3, 2023
Homeభక్తిప్రభ

సూర్య స్తోత్రం

ఉదయగిరి ముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తాం ||సకల భువన నేత్రం నూ త్నరత్నోపధేయంతిమిరకరి మృగేంద్రం బోధకం పద్మినీ నాంసురవరమభి వంద్యం, సుందరం, విశ్వర...

మాండుక్యోపనిషత్‌ : జీవా గురుకులం వారి సౌజన్యంతో… (ఆడియోతో…)

ఓం భద్రం కర్ణేభి: శృణుయామ దేవా: భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రా |స్థిరైరంగైస్తుష్టువాగ్‌ం సస్తనూభి:| వ్యశేమ దేవహితం యుదాయు: |స్వస్తి న ఇ...

జన్మనక్షత్ర పాదమును బట్టి శ్రీవిష్ణు సహస్త్రనామ స్తోత్ర పారాయణం…

(జన్మ నక్షత్ర పాదమును బట్టి శ్లోకము పైన తెలిపిన ప్రకారము ఆ శ్లోకమును 108 సార్లు పారాయణము చేయవలెను) హరిః ఓమ్..అశ్వని 1వ పాదంవిశ్వం విష్ణు...

నేటి కాలచక్రం

ఆదివారం (3-12-2023)సంవత్సరం : శ్రీ శోభకృత్‌ నామ సంవత్సరంమాసం : కార్తీక మాసం, కృష్ణ పక్షంశరదృతువు, దక్షిణాయనంతిధి : షష్ఠి సాయంత్రం 6.00నక్షత...

నేటి రాశిఫలాలు(3-12-23)

మేషం: కొత్తగా చేపట్టిన వ్యవహారాలు ముందుకు సాగవు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటు-ంబంలో చికాకులు. స్వల్ప అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో వివా...

సూర్య న‌మ‌స్కారాలు(12 ఆస‌నాలు)

1) ప్రణామాసనము నేలపై నిటారుగా సూర్యునకు ఎదురుగా (తూర్పుదిక్కుగా) నిలబడాలి. రెండు చేతులు జోడించి హృదయంపై ఆన్చి నమస్కారం చేయాలి. ఉచ్ఛ్...

శ్రీ షిరిడి సాయినాధుని కాకడ హార‌తి

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై జోడూనియా కరచరణీ ఠేవిలా మాథాపరిసావీ వినంతీ మాఝీ పండరీనాథా అసోనసో భావ ఆలో తుఝి ఆఠాయాకృపా...

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్‌ 01 2సార్లుప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్‌ సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పర...

ఆరోగ్య ప్రదాత.. శ్రీ ధన్వంతరి శ్లోకం (ఆడియోతో..)

నమామి ధన్వంతరి మాదిదేవంసురాసురైర్వందిత పాదపద్మం లోకేజరారుగ్భయ మృత్యునాశంధాతారమీశం వివిధౌషధీనాం.. - లంకే రామగోపాల్‌

శివ పంచాక్షరీ స్తోత్రం (ఆడియోతో..)

నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయభస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయనిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయతస్మై 'న' కారాయ నమ: శివాయ 1 మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయనందీశ్వ...

బ్రహ్మాకుమారీస్‌.. అమృతగుళికలు ( ఆడియోతో…)

ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, శరీరం లోపలి చైతన్యాన్ని అయిన కారణంగా నేను సహజముగా తెలికగా, సరళముగా, దేని ఆధీనములో లేని అనుభూతిలో ఉంటాను. ఒక వేళ ఇలా...

అన్నమయ్య కీర్తనలు : ఎంతపుణ్యమో

ప|| ఎంత పుణ్యమో యిటు మాకు కలిగెచెంతనె నీకృప సిద్దించ బోలు || ఎంత || చ|| శ్రీపతి నీకథ చెవులను వింటిమిపాపములణగెను భయముడిగెతీపుగ తులసీ ...
- Advertisment -

తాజా వార్తలు

- Advertisment -