Saturday, June 22, 2024

శ్రీ అయ్య‌ప్ప అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం శ్రీ మహాశాస్త్రే నమః
ఓం విశ్వవాస్త్రే నమః
ఓం లోక శాస్త్రే నమః
ఓం మహాబలాయ నమః
ఓం ధర్మ శాస్త్రే నమః
ఓం వేద శాస్త్రే నమః
ఓం కాల శాస్త్రే నమః
ఓం మహాజసే నమః
ఓం గజాధిపాయ నమః
ఓం అంగపతయే నమః
ఓం వ్యాఘ్రపతయే నమః
ఓం మహాద్యుతాయ నమః
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః
ఓం మహా గుణ గణాలయ నమః
ఓం ఋగ్వేదరూపాయ నమః
ఓం నక్షత్రాయ నమః
ఓం చంద్రరూపాయ నమః
ఓం వలాహకాయ నమః
ఓం దూర్వాయ నమః
ఓం శ్యామాయ నమః
ఓం మహా రూపాయ నమః
ఓం క్రూర దృష్టయే నమః
ఓం అనామయాయ నమః
ఓం త్రినేత్రాయ నమః
ఓం ఉత్పాలాకారాయ నమః
ఓం కాలాంతకాయ నమః
ఓం నరాధిపాయ నమః
ఓం దక్షమూషకాయ నమః
ఓం కాల్హారకు సుమప్రియాయ నమః
ఓం మదనాయ నమః
ఓం మాధవసుతాయ నమః
ఓం మందారకుసుమ ప్రియాయ నమః
ఓం మదాలసాయ నమః
ఓం వీర శాస్త్రే నమః
ఓం మహా సర్ప విభూషితాయ నమః
ఓం మహాసూరాయ నమః
ఓం మహాధీరాయ నమః
ఓం మహాపాపవినాశకాయ నమః
ఓం ఆసిహస్తాయ నమః
ఓం శరదరాయ నమః
ఓం హలహల ధరసుతాయ నమః
ఓం అగ్ని నయనాయ నమః
ఓం అర్జునపతయే నమః
ఓం అనంగామదనాతురాయ నమ
ఓం దుష్టగ్రహాధిపాయ నమః
ఓం శాస్త్రే నమః
ఓం శిష్టరక్షణధీక్షితాయ నమః
ఓం రాజరాజర్చితాయ నమః
ఓం రాజ శేఖరాయ నమః
ఓం రాజోత్తమాయ నమః
ఓం మంజులేశాయ నమః
ఓం వరరుచయే నమః
ఓం వరదాయ నమః
ఓం వాయువాహనాయ నమః
ఓం వజ్రాంగాయ నమః
ఓం విష్ణుపుత్రాయ నమః
ఓం ఖడ్గప్రాణయే నమః
ఓం బలోధ్యుతయ నమః
ఓం త్రిలోకజ్ఞానాయ నమః
ఓం అతిబలాయ నమః
ఓం కస్తూరితిలకాంచితాయ నమః
ఓం పుష్కలాయ నమః
ఓం పూర్ణధవళాయ నమః
ఓం పూర్ణ లేశాయ నమః
ఓం కృపాలయాయ నమః
ఓం వనజనాధి పాయ నమః
ఓం పాశహస్తాయ నమః
ఓం భయాపహాయ నమః
ఓం బకారరూపాయ నమః
ఓం పాపఘ్నాయ నమః
ఓం పాషండ రుధిశాయ నమః
ఓం పంచపాండవసంరక్షకాయ నమః
ఓం పరపాపవినాశకాయ నమః
ఓం పంచవక్త్ర కుమారాయ నమః
ఓం పంచాక్షక పారాయణాయ నమః
ఓం పండితాయ నమః
ఓం శ్రీ ధరసుతాయ నమః
ఓం న్యాయాయ నమః
ఓం కవచినే నమః
ఓం కరీణామదిపాయ నమః
ఓం కాండయుజుషే నమః
ఓం తర్పణ ప్రియాయ నమః
ఓం సోమరూపాయ నమః
ఓం వన్యధన్యాయ నమః
ఓం సత్పందాపాప వినాశకాయ నమః
ఓం వ్యాగ్ర చర్మధరాయ నమః
ఓం శూలినే నమః
ఓం కృపాళాయ నమః
ఓం వేణువదనాయ నమః
ఓం కంచు కంటాయ నమః
ఓం కరళవాయ నమః
ఓం కిరీటాధివిభూషితాయ నమః
ఓం దూర్జటినే నమః
ఓం వీరనిలయాయ నమః
ఓం వీరాయ నమః
ఓం వీరేంద్రవందితాయ నమః
ఓం విశ్వరూపాయ నమః
ఓం విరపతయే నమః
ఓం వివిధార్దఫలప్రదాయ నమః
ఓం మహారూపాయ నమః
ఓం చతుర్భాహవే నమః
ఓం పరపాపవిమోచకాయ నమః
ఓం నాగ కుండలధరాయ నమః
ఓం కిరీటాయ నమః
ఓం జటాధరాయ నమః
ఓం నాగాలంకారసంయుక్తాయ నమః
ఓం నానారత్నవిభూషితాయ నమః
ఇతి శ్రీ స్వామి అయ్యప్ప అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం ెె

Advertisement

తాజా వార్తలు

Advertisement