నేటి కాలచక్రం

బుధవారం (17-04-2024)
సంవత్సరం : శ్రీ క్రోధి నామ సంవత్సరం
మాసం : చౖౖెత్ర మాసం, శుక్ల పక్షం
వసంత ఋతువు, ఉత్తరాయణం–
తిధి : నవమి సాయంత్రం 5.11
నక్షత్రం : పుష్యమి ఉదయం 7.32
వర్జ్యం : రాత్రి 9.15 నుండి 10.59
దుర్ముహుర్తం : ఉదయం 11.35 నుండి 12.23
అమృతకాలం : ఉదయం 12.39 నుండి 2.21
రాహుకాలం : మధ్యాహ్నం 12.00 నుండి 1.30 వరకు
యమగండకాలం : ఉదయం 7.30 నుండి 9.00 వరకు
– శ్రీమాన్‌ శ్రీమత్తిరుమల గుదిమెళ యతీంద్ర ప్రవణాచార్య సిద్ధాంతి

Exit mobile version