Saturday, March 25, 2023

శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకం

91.ద్వారద్వారములందు( గంచుకిజనవ్రాతంబుదండంబులన్
దోరంతఃస్థలిబగ్గనంబొడుచుచున్దుర్భాషలాడన్మఱిన్
వారి ప్రార్థన చేసి రాజులకు సేవల్సేయగా( బోరు ల
క్ష్మీరాజ్యంబునుగోరి నీ పరిజనుల్శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!
ప్రతిపదార్థం: శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!,నీపరిజనుల్-నీ దాసులు /నీ భక్తులు, లక్ష్మీ రాజ్యంబును- సంపదల వల్ల వచ్చే వైభవాన్ని, కోరి- వాంఛించి, ద్వారద్వారముల- అందున్- ప్రతిద్వారం వద్ద, కంచుకి జనవ్రాతంబు- ద్వారపాలకుల సమూహం, దండంబులన్- చేతికర్రలతో / లాఠీలతో, బగ్గు- అనన్- భగ్గుమని మండేట్టు, దోరంతఃస్థలి (- అంతస్థలి)- భుజాల మధ్యభాగమైన గుండెల మీద, పొడుచుచున్- కొడుతూ, దుర్భాషల్- ఆడన్- తిడుతూ ఉండగా, వారెన్- ఆ కావలివారిని, మఱిన్- ఇంకా, ప్రార్థన చేసి- వేడుకొని, రాజులకున్- చక్రవర్తులకి, సేవల్- చేయగాన్- దాస్యం చేయటానికి, పోరు- వెళ్లరు.
తాత్పర్యం: శ్రీకాళహస్తీశ్వరా! నీ సేవకులు (నీ భక్తులు) సంపదల వల్ల వచ్చే వైభవాలని ఆశించి, ప్రతివారి వాకిలి ముందు ఉన్న ద్వారపాలకుల చేతికర్రలతో భగ్గుమని మండేట్టు ఛాతీల మీద కొడుతూ, తిడుతూ ఉంటే – వారినే ఇంకా ప్రాధేయపడుతూ రాజులకి దాస్యం చేయటానికి వెళ్లరు.
విశేషం: ద్వారపాలకుల ఛీత్కారాలను, దెబ్బలను భరించటం లోకుల పద్ధతి. శివభక్తులది కాదు. వీరు సంపదలనే కోరరు. ఎందుకంటే మోక్షమే వారికి కరతలామలకం కనుక, ఈ సంపదలు వారికి తృణప్రాయాలు.

డాక్ట‌ర్ అనంత ల‌క్ష్మి
Advertisement

తాజా వార్తలు

Advertisement