Friday, February 3, 2023

అన్నమయ్య కీర్తనలు : దేవ శిఖామణి దివిజులు

రాగం : నాట

దేవ శిఖామణి దివిజులు వొగడగ
వేవేలు గతలు వెలసీ వాడే || ||దేవ శిఖామణి దివిజులు||

- Advertisement -
   

వీధుల వీధుల వెసతురగముపై
భేదిల బల్లెము బిరబిరదిప్పుచు
మోదము తోడుత మోహనమూరితి
ఏదెస జూచిన నేగీ వాడే || ||దేవ శిఖామణి దివిజులు||

కన్నులు తిప్పుచు కర్ణములు కదల
సన్నల రాగెకు చౌకళింపుచును
అన్నిటా తేజియాడగ దేవుడు
తిన్నగ వాగేలు దిప్పీ వాడే || ||దేవ శిఖామణి దివిజులు||

వలగొన తిరుగుచు వాలము విసరుచు
నిలిచి గుఱ్ఱమటు నేర్పులు చూపగ
బలు శ్రీవేంకటపతి అహోబలపు
పొలమున సారెకు పొదలీవాడే || ||దేవ శిఖామణి దివిజులు||

Advertisement

తాజా వార్తలు

Advertisement